Naše služby

• Sťahovanie bytových a nebytových priestorov.
• Vypratávanie bytových a nebytových priestorov.
• Odvoz a likvidácia starého nábytku a objemného odpadu.
• Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
• Prenájom veľkoobjedných kontajnerov pre stavebný a objemný odpad.
• Krátkodobé, ale aj dlhodobé skladovanie nábytku a objemného tovaru v naších externých skladoch.