Miroslav Obermajer – Veselá reklama
Varšavská 7, 83103 Bratislava
IČO: 51113341
DIČ: 1046898314

www.stahovaniebezstarosti.sk

e-mail: info@stahovaniebezstarosti.sk

tel.: +421 918 525 712, 0918 525 712

index

Kalkuláciu si môžete vyžiadať na adrese info@stahovaniebezstarosti.sk